Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

T.C.T.C. Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

AİLE HEKİMLİĞİ 2017 YILI KASIM AYI İZLEME DEĞERLENDİRME VE DENETLEME PLANI

Güncelleme Tarihi: 26/10/2017

Müdürlüğümüz İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Ekibi tarafından 2017 2. Dönem ASM, AHB ve Gruplandırılmış AHB denetimleri başlamış olup, kasım ayı denetim planı ve denetim esnasında hazır bulundurulması gerekenler listesi ekte gönderilmiştir. Olası plan değişiklikleri tarafınıza e-posta yoluyla ayrıca bildirilecektir. Ekte gönderilen plan TSM Başkanlıkları tarafından yürütülecek olan ASM ve AHB rutin denetimleri kapsamaktadır. Gruplandırılmış AHB rutin denetimleri Müdürlüğümüz tarafından farklı tarihlerde yapılacaktır ve duyurusu ayrıca yapılacaktır.

Denetim gününde istenilen evrakların  hazır bulundurulması, poliklinik hizmetlerinin  aksamaması için yönetici hekim tarafından gerekli tedbirlerin alınması, gezici/yerinde sağlık hizmeti veren birimlerin TSM sorumlu hekimine ve ilgili muhtarlıklara bilgi verilerek bu hizmeti ertelemesi, personelinin yıllık izinlerini denetim  tarihlerini dikkate alarak kullanması, izinli veya raporlu personelin denetimde gerekli olan bilgi, belge ve malzemeleri yerine bakacak personele devretmesi gerekmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.Kasım Ayı İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Planı_Ustyazi.pdf

EK - 1 ASM İzleme Değerlendirme Formu.pdf