Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

T.C.T.C. Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Sınav Takvimi

Güncelleme Tarihi: 12/03/2018

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen İncelemeler neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve sınava katılmaya hak kazandığı açıklanan personellerin görev tanımına göre sınav tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

Tarih : 09/03/2018 Saat: 16:00

Güvenlik - Teknik Destek - Bilgi İşlem

Tarih : 12/03/2018 Saat: 16:00

Temizlik Hizmeti

Tarih : 13/03/2018 Saat: 16:00

Veri Giriş Hizmeti - Ambulans Şoförü Hizmeti

Tarih : 14/03/2018 Saat: 16:00 (Mazeret Sınavı)

Güvenlik - Teknik Destek - Bilgi İşlem

Tarih : 15/03/2018 Saat: 16:00 (Mazeret Sınavı)

Temizlik Hizmeti

Tarih : 16/03/2018 Saat: 16:00 (Mazeret Sınavı)

Veri Giriş Hizmeti - Ambulans Şoförü Hizmeti

Tarih : 19/03/2018 Saat: 16:00 (Genel Mazeret Sınavı)