İç Kontrol
31 Mart 2022

İç Kontrol Nedir?
İç Kontrol Sİstemi
Etik İlkeler
Sağlık Müdürlüğü Teşkilat Şeması
İş Süreçleri ve Prosedürleri
 *  İş süreçleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Broşürler
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİM SUNUMLARI