T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

AİLE HEKİMLİĞİ 2018 YILI HAZİRAN AYI İZLEME DEĞERLENDİRME VE DENETLEME PLANI

Güncelleme Tarihi: 31/05/2018

Müdürlüğümüz İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Ekibi tarafından 2018 Yılı 1. Dönem ASM, AHB rutin denetimleri devam etmekte olup, Haziran  ayı denetim planı ve denetim esnasında hazır bulundurulması gerekenler listesi ekte gönderilmiştir. Olası plan değişiklikleri tarafınıza e-posta yoluyla ayrıca bildirilecektir. Ekte gönderilen plan TSM Başkanlıkları ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülecek olan ASM ve AHB rutin denetimleri kapsamaktadır. Gruplandırılmış AHB rutin denetimleri Müdürlüğümüz tarafından farklı tarihlerde yapılacaktır ve duyurusu ayrıca yapılacaktır.

Denetim gününde istenilen evrakların hazır bulundurulması, poliklinik hizmetlerinin aksamaması için yönetici hekim tarafından gerekli tedbirlerin alınması, gezici/yerinde sağlık hizmeti veren birimlerin TSM ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinin sorumlu hekimine ve ilgili muhtarlıklara bilgi verilerek bu hizmeti ertelemesi, personelinin yıllık izinlerini denetim tarihlerini dikkate alarak kullanması, izinli veya raporlu personelin denetimde gerekli olan bilgi, belge ve malzemeleri yerine bakacak personele devretmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.Haziran Ayı İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Planı Ustyazı

EK - 1 ASM İzleme Değerlendirme Formu.pdf

EK - 2 AHB İzleme Değerlendirme Formu.pdf

Denetimde hazır bulundurulması gerekenler