Sürekli İşçi Aday Listeleri
17 Ocak 2019

Ambulans Sürücüsü Listesi-Önlisans

Sürekli İşçi Listesi - Kura Usulüne Tabi Meslek Alanları

Sürekli İşçi Kura Usulüne Tabi Öncelikli Listesi


SINAVTAKVİMİ

Bakanlığımızca kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin www.yhgm.saglik.gov.trinternet adresindeyayımlanması

 

17 Ocak2019

Kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin il sağlık müdürlüklerine gönderilmesi ve il sağlık müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

 

17 Ocak2019

Adaylartarafındanbaşvurubelgelerininilsağlıkmüdürlüklerine elden teslimedilmesi

18-19 Ocak2019

Belgelerinincelenmesi

20-21 Ocak2019

Sınava girecek adayların ilanedilmesi

21 Ocak2019

Sözlü sınavınyapılması

22-30 Ocak2019*

Sınav sonucununilanı

31 Ocak2019*

Sınav sonuçlarınaitiraz

01-05 Şubat2019*

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçlarının il sağlık müdürlüklerinin internet adreslerindeyayınlanması

06-08 Şubat2019*

Atanmaya hak kazanan adayların başvuru belgeleri ile başarı listesinin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kurye ile teslimi

 

 

11-15 Şubat2019*


Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilecek sürekli işçi alımına ilişkin adaylardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Not: Sağlık Kurulu Raporu sadece ambulans sürücüsü olarak başvuran adaylardan istenecek olup, yerleştirmeye esas belgeler sözlü sınavdan sonra talep edilecektir.

 

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TAŞRA  TEŞKİLATI  HİZMET  RİMLERİNDE  İSTİHDAM  ELECEK SÜREKLİ İŞÇİ  ALIMINA İLİŞKİN  ADAYLARDAN  İSTENECEK  BAŞVURU  BELGELERİ

Sıra No

MeslekAlanı

Belge


1


AMB
ULANSRÜCÜSÜ

 • Diploma/Mezuniyet Belgesi
  • KPSS Sonuç Belgesi
 • En az B sınıfı (manuel vites) sürübelgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olmak
 • Psikoteknik Değerlendirme Belgesi
 • "Ambulans sürücüsü olarak görev yapması, ağır iş yapması ve gece vardiyasında çalışması uygundur" ibaresini içeren sağlık kurulu raporu ile durumlarını belgelendirmek
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
 • Nüfus cüzdan fotokopisi

2

BİLGİSAYARSİSTEMKURULUM BAKIMONARIMVEARIZA GİDERMEELEMANI

 • Diploma/Mezuniyet Belgesi
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
 • Nüfus cüzdan fotokopisi

3

BİYOMEDİKALCİHAZ TEKNOLOJİLERİSERVİSDESTEK ELEMANI

 • Diploma/Mezuniyet Belgesi
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
 • Nüfus cüzdan fotokopisi

4

ELEKTRİKÇİ(GENEL)

 • Diploma/Mezuniyet belgesi
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
 • Nüfus cüzdan fotokopisi

5

GÜVENLİKGÖREVLİSİ(LAHSIZ)

 • Diploma/Mezuniyet belgesi
 • Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi/Özel Güvenlik Kimlik Kartı (silahlı/silahz) (5188 sayılı Kanun geri yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlardan özel güvenlik temel eğitim belgesi şartı aranmaz.)
 • Engelli veya eski kümlü olmamak
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
 • Nüfus cüzdan fotokopisi

6

HASTAKARŞILAMAVE YÖNLENDİRMEGÖREVLİSİ

 • Diploma/Mezuniyet Belgesi
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
 • Nüfus cüzdan fotokopisi

7

KNİKDESTEKELEMANI (HASTANE)

 • Diploma/Mezuniyet Belgesi
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
 • Nüfus cüzdan fotokopisi

8

ŞOFÖR(YOLCUTAŞIMA)

 • Diploma/Mezuniyet Belgesi
 • En az B sınıfı (manuel vites) sürübelgesine başvuru tarihi itibariyle 3 yıldan fazla süredir sahip olmak
 • Psikoteknik Değerlendirme Belgesi
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
 • Nüfus cüzdan fotokopisi

9

VERİGİRİŞİKONTROLİŞLETMENİ

 • Diploma/Mezuniyet Belgesi
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
 • Nüfus cüzdan fotokopisi

10

YARDIMCIKNİKELEMANI(DİŞ)

 • Diploma/Mezuniyet Belgesi
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge
 • Nüfus cüzdan fotokopisi