MİNNESOTA İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİ KEŞFET ADLI PROJE BAŞLATILDI
03 Nisan 2019

          minne.JPG
          Müdürlüğümüz Ar-ge Proje Birimi ve Ruh Sağlığı Hizmetleri Birimince hazırlanmış olan, Bartın ve Karabük İl Sağlık Müdürlüklerinin de  proje ortağı olduğu  “ Minnesota ile Kişilik Özelliklerini Keşfet “ adlı proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca  (Bakka) tarafından başarılı bulunup projeye destek verdi.

            Bu proje kapsamında başvuru sahibi  kurum yetkilisi Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Ertuğrul Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven, Sağlık Müdürlüğü Ar-ge Proje Birim Sorumlusu Esra Kılıç Kocabaş ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajans (Bakka) ı Program Yönetim Birim Sorumlu  Uzmanı Ümran Öztürk’ün katılımıyla sözleşme imzalanarak proje gerçekleştirilmiştir.

           Düzenlenen sözleşme töreninden sonrası konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, “ Kurumumuz Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğümüzün, Ruh Sağlığı alanında hizmet kalitesini arttırmak amacı ile  hazırladığımız  projemiz  kapsamında, Kişilik Testleri uygulamakla yetkili olan Müdürlüğümüz psikologlarından 10 kişiye , proje ortağımız olan Bartın İl Sağlık Müdürlüğünden 7 kişiye, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden 6 kişiye, olmak üzere , toplam 23 kişilik Psikolog Grubuna,Uluslar arası geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış psikolojik ölçme aracı olan “Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama Eğitimi "  verilmesi planlanmıştır . Planlanan Eğitim 16 yaş ve üzeri kişilere uygulanan, yalnızca Psikologlar tarafından uygulanıp yorumlandığında anlam kazanan, bireylerin kişisel ve toplumsal uyum düzeylerini değerlendirmeyi hedefleyen bir kişilik testidir.Eğitim,12 ve 11 'er kişilik 2 gurup halinde, Uzman personelce verilecektir. Planlanan Eğitim faaliyeti her grup için 4 iş günü, günde 8 saat olmak üzere her iki gruba da 32'şer saat olarak planlanmıştır.”

     “Zonguldak, Bartın, Karabük İllerinde, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarınca, tanıda yardımcı olması için MMPI Kişilik testi yapılması gerekli görülen hastalar ve tedaviden olumlu etkilenecek olan aileleri ile İş başvurusu için MMPI testi istenmesi sebebi ile gelen kişiler , yılda yaklaşık 3 ilde 6300 kişi projemizin nihai yararlanıcıları  olacaktır. ” dedi.