SÜREKLİ İŞÇİ ADAYLARI İLAN TAKVİMİ
31 Ocak 2019

SINAV TAKVİMİ

Bakanlığımızca kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin www.yhgm.saglik.gov.trinternet adresinde yayımlanması

17 Ocak 2019

Kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listelerin il sağlık müdürlüklerine gönderilmesi ve il sağlık müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

17 Ocak 2019

Adaylar tarafından başvuru belgelerinin il sağlık müdürlüklerine elden teslim edilmesi

18-19 Ocak 2019

 

Belgelerin incelenmesi

20-21 Ocak 2019

Sınava girecek adayların ilan edilmesi

21 Ocak 2019

Sözlü sınavın yapılması

22-30 Ocak 2019

Sınav sonucunun ilanı

2 Nisan 2019

Sınav sonuçlarına itiraz

3 - 5 Nisan 2019

İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçlarının il sağlık müdürlüklerinin internet adreslerinde yayınlanması

8 – 10 Nisan 2019

 

Atanmaya hak kazanan adayların atamaya esas belgeleri ile başarı listesinin Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kurye ile teslimi

 

11 – 16 Nisan 2019

Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar ile başarısız olanların ve varsa sınava katılmayanların liste halinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kurye ile elden teslimi

* NOT: Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.01.2019 tarih ve 84873901-902.03-E.106 sayılı yazılarına istinaden tarihler yeniden düzenlenmiştir.