2019 YILI İLK 6 AY AİLE HEKİMLERİNİN DİKKATİNE! GRUPLANDIRILMIŞ AHB DENETİMLERİ
27 Mayıs 2019

Müdürlüğümüz İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Ekibi tarafından 2019 yılı birinci 6(altı) aylık dönem için Gruplandırılmış Aile Hekimliği Birimi denetimleri yapılacaktır. 2019 Yılı Nisan ayı denetim planı incelenerek denetim gününde istenilen evrakların hazır bulundurulması, poliklinik hizmetlerinin aksamaması için yönetici hekim tarafından gerekli tedbirlerin alınması, gezici/yerinde sağlık hizmeti veren birimlerin TSM veya İlçe Sağlık sorumlu hekimine ve ilgili muhtarlıklara bilgi verilerek bu hizmeti ertelenmesi, personelin yıllık izinlerini denetim tarihlerini dikkate alarak kullanması, izinli veya raporlu personelin denetimde gerekli olan bilgi, belge ve malzemeleri yerine bakacak personele devretmesi gerekmektedir.

Gruplandırılmış Aile_Ustyazii_.pdf
Denetim Formu.pdf
Denetimlerde hazır bulundurulması gerekenler grup.pdf

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Aile Hekimliği Birimi

Tel:0 372 253 46 07 / 1590-1591