‘Bağımlılığı Değil, Hayatı Seç Projesi’ imzalandı
13 Haziran 2019

 
123547_bakka.jpg
   Müdürlüğümüz Ar-Ge Proje Birimi ve Tütün ve Bağımlılıkla Mücadele Birimi ve Zonguldak Bağımlılıkla Mücadele Derneği’nce hazırlanan,  Zonguldak Kantinciler Derneği’nin iştirakçi olarak ayni katkı sağladığı, “Bağımlılığı Değil, Hayatı Seç” adlı proje, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nca (BAKKA) başarılı bulunarak, desteklenmeye hak kazandı.

     Zonguldak Bağımlılıkla Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esin İlhan, proje ortağı kurum yetkilisi İl Sağlık Müdürümüz Uzman Dr. Ertuğrul Güner, BAKKA Uzmanı Ümran Öztürk ve Ar-Ge Proje Birim Sorumlusu Esra Kılıç Kocabaş’ın katılımı ile proje imzalandı.

Sözleşme imza töreninin ardından bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürümüz Uzman Dr. Ertuğrul Güner, “Bağımlılık, verdiği zararın bilinmesine rağmen bireyleri kendine esir edebilen, insanda ruhsal, bedensel ve sosyal uyumu bozan en önemli sağlık sorunlarından biridir. Günümüzde gençler arasında tütün-alkol, madde kullanımı ve teknolojinin zararlı kullanımı öne çıkan riskli davranışlardandır. Projemiz alınacak koruyucu önlemlere katkı sağlamak gerekçesi ile hazırlanmıştır. Kimlik arayışının devam ettiği ve gençlerin güçlüklerle baş etmekte çaresiz hissettiği gençlik döneminde, onlara sanal kimlik imkanı sunan internet, bazen onlar için bir tehdit unsuruna dönüşebilmektedir. İnternet bağımlılığı oranı ülkemizde yüzde 4,5-10 arasında değişiyor. Tüm bağımlılık türlerinde olduğu gibi internet bağımlılığı da gençlerde sık karşılaşılan ruhsal sorunlara zemin hazırlar. Bağımlı gençlerde sık karşılaşılan ruhsal sorunlar; depresyon, kendine zarar verme davranışı, intihar, akademik başarıda düşme, aile içi sorunlar, yasal sorunlar, suç eğilimi, riskli cinsel davranışlar olarak belirlenmiştir. Projemiz, gençlerin gelişimini olumsuz etkileyen ve yaşamı için tehdit oluşturan tütün-alkol madde kullanımı ve teknolojinin zararlı kullanımı temalarına yönelik düzenlenecek ‘Bağımlılık Sorununa Yaklaşım Eğitici Eğitimi’ ile yeni neslin korunması ve güçlendirilmesine katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Projemiz kapsamında planlanan eğitim faaliyeti ile ‘Zonguldak İli Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda yer alan; İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İl Müftülüğü, Ceza İnfaz Kurumu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Yeşilay Zonguldak Şubesi, YEDAM ve Zonguldak Kantinciler Derneği çalışanlarından oluşan farklı meslek gruplarından, gönüllü olarak eğitimi almak ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katılmak isteyen 42 katılımcıya ‘Bağımlılık Sorunlarına Yaklaşım’ konulu 5 gün, günde 8 saat olmak üzere 40 saat eğitim verilerek sertifikalandırılacaktır. Projemiz ile bağımlılıkla mücadele konusunda, gerekli eğitim becerisine sahip 42 kişilik bir ekip oluşturacak, İlimizde bağımlılık konusunda farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarında görev alacaklardır. Proje sonrası çalışmalarla oluşturulacak, İlimizin bağımlılık konusundaki mevcut durumunu gösterir raporun; Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’na ve ilgili Bakanlıklara sunularak, bundan sonraki çalışmalara yol gösterecektir” dedi.