2019 YILI YÜZME SUYU SEZONU SAHA ÇALIŞMALARI
04 Temmuz 2019

     Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde bulunan Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimleri teknik personellerince, halkımızın yoğun olarak kullandığı ve yüzme alanı olarak belirlenen plajlarda yüzme sezonu boyunca (15 Haziran-15 Eylül) 15(on beş) günde 1(bir), 18(on sekiz) yüzme alanı noktasından olmak üzere mikrobiyolojik su numuneleri alınmakta ve İlimiz Halk Sağlığı Laboratuvarında analizleri yaptırılmaktadır.

     Yüzme suyu analiz sonuçları, ilgili yerel idarelere (Belediye ve İlçe Özel İdaresi) gönderilmekte olup, numunelere ait analiz sonuçları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü https://yuzme.saglik.gov.tr/web sayfasında yayınlanmakta, kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.