ZONGULDAK SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2019/TEMMUZ AYI DİYALİZ MERKEZLERİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI
18 Temmuz 2019

01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin (a) ve (b) fıkrasına ve yine Yönetmeliğin 8. Maddesinin 2. fıkrasına istinaden Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyonda değerlendirilen 2019/Temmuz ayı Hasta/Cihaz oranı Komisyon Raporu ilişiktedir.

Komisyon Raporu