AİLE HEKİMLİĞİ 2019 YILI AĞUSTOS AYI İZLEME DEĞERLENDİRME VE DENETLEME PLANI
05 Ağustos 2019

Müdürlüğümüz İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Ekibi tarafından 2019 2. Dönem ASM, AHB rutin denetimleri devam etmekte olup, Ağustos ayı denetim planı ve denetim esnasında hazır bulundurulması gerekenler listesi ekte gönderilmiştir. Olası plan değişiklikleri tarafınıza e-posta yoluyla ayrıca bildirilecektir. Ekte gönderilen plan TSM ve İSM Başkanlıkları tarafından yürütülecek olan ASM ve AHB rutin denetimleri kapsamaktadır. Gruplandırılmış AHB rutin denetimleri Müdürlüğümüz tarafından farklı tarihlerde yapılacaktır ve duyurusu ayrıca yapılacaktır.

Denetim gününde istenilen evrakların hazır bulundurulması, poliklinik hizmetlerinin aksamaması için yönetici hekim tarafından gerekli tedbirlerin alınması, gezici/yerinde sağlık hizmeti veren birimlerin TSM ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinin sorumlu hekimine ve ilgili muhtarlıklara bilgi verilerek bu hizmeti ertelemesi, personelinin yıllık izinlerini denetim tarihlerini dikkate alarak kullanması, izinli veya raporlu personelin denetimde gerekli olan bilgi, belge ve malzemeleri yerine bakacak personele devretmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ağustos Ayı Denetim Planı

 

 

 

 

 

 

 

Denetimlerde hazır bulundurulması gerekenler

EK - 1 ASM İzleme Değerlendirme Formu

EK - 2 AHB İzleme Değerlendirme Formu