AİLE HEKİMLERİNİN DİKKATİNE! GRUPLANDIRILMIŞ AHB DENETİMLERİ
23 Ağustos 2019

Müdürlüğümüz İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Ekibi tarafından 2019 yılı ikinci 6(altı) aylık dönem için Gruplandırılmış Aile Hekimliği Birimi denetimleri yapılacaktır.2019 Yılı Eylül ayı denetim planı incelenerek denetim gününde istenilen evrakların hazır bulundurulması, poliklinik hizmetlerinin aksamaması için yönetici hekim tarafından gerekli tedbirlerin alınması, gezici/yerinde sağlık hizmeti veren birimlerin TSM veya İlçe Sağlık sorumlu hekimine ve ilgili muhtarlıklara bilgi verilerek bu hizmeti ertelenmesi, personelin yıllık izinlerini denetim tarihlerini dikkate alarak kullanması, izinli veya raporlu personelin denetimde gerekli olan bilgi, belge ve malzemeleri yerine bakacak personele devretmesi gerekmektedir.

Denetim Planı

Denetim Formu

Denetimde hazır bulundurulması gerekenler