1-7 KASIM DİSLEKSİ FARKINDALIK HAFTASI
06 Kasım 2019

     1-7 Kasım haftası insanları disleksi hakkında bilinçlendirmek ve disleksi ile ilgili farkındalığı artırmak için Disleksi Farkındalık Haftası olarak kabul edilmiştir. Disleksi kişinin normal veya normal üstü zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme güçlüğüdür. Disleksi olan bireylerin zeka düzeylerinde ve görme duyularında bir problem yoktur. Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir. Disleksi bir hastalık değil farklılıktır. Disleksili olan birey; okumada yaşıtlarına göre daha geriden gelir, büyük küçük harfleri karışık yazar, kelime aralarında boşluk bırakmaz ya da heceleri ayrı (sil gi, ka lem vb.) yazar, sınıf düzeyine göre yapmaması gereken imla ve noktalama hataları yapar ve yaşıtlarına göre insan resmi çizimleri kötüdür.

     Disleksi bir okuma güçlüğü olduğu için fark edilmesi ve tanılanması ilkokul çağına denk gelmektedir.2018 yılında resmi kayıtlara göre Türkiye'de disleksi tanısı almış 41 bin 600 çocuk bulunmaktadır. Ancak disleksi olduğu anlaşılmayan ve kayıtlara geçmeyen birçok birey olduğu düşünülmektedir. Bu durumda ailelere ve öğretmenlere çok önemli görevler düşmektedir. Öğretmenler ve veliler akranlarına göre anlamlı derecede akademik başarısızlık çekmekte olan çocuğu gözlemlemelidir. Öğretmenler, çocuğu zihinsel yetersizlik, psikiyatrik bozukluk, tıbbi bozukluk, sosyal kültürel yetersizlikler açısından değerlendirmelidir. Başarısızlığın nedenlerini tam olarak anlamalıdır. Disleksi tanısından şüphelenilen her çocuk, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanına (Çocuk Psikiyatristine) yönlendirilmelidir. Bu yönlendirmeden sonra eğer tanı konulursa psikiyatristin eşliğinde tedaviye başlanmalı ve tedavide özel eğitimin önemi unutulmamalıdır.

     Son olarak bilinmelidir ki disleksi hayata devam etmek ve başarılı olmak için bir engel değildir. Disleksili oldukları bilinen Albert Einstein, Thomas Edison, Mozart, Tom Cruise, Picasso, Leonardo da Vinci ve Muhammed Ali gibi birçok insan alanlarında oldukça başarılı ve ünlü olmuşlardır. Önemli olan disleksi konusunda yeterli farkındalığa ve bilince sahip olmaktır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Uzm. Dr. Ertuğrul GÜNER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        İl Sağlık Müdürü