KRİZE MÜDAHALE BİRİMLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
31 Ocak 2020

       İntiharı önleme çalışmalarını etkin ve amacına uygun bir şekilde yürütülebilmek ve bu konuda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı'nın 19/06/2018 tarih ve E.363 sayılı yazısına istinaden oluşturulan İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısı, 09/12/2019 tarihinde, İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası toplantı salonunda düzenlenmiştir.

        Sekretaryası İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimince yürütülen İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, intihar girişimleri ile diğer kriz olgularına yönelik olarak kamu, özel ve üniversite hastanelerinde faaliyet gösteren Krize Müdahale Birimleri, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri ile Acil Servis Ünitelerinin etkinliği artırmak amacıyla, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Devlet Hastanesi, Devrek Devlet Hastanesi, Çaycuma Devlet Hastanesi ve Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi7nde görevli ilgili birim temsilcileri  ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 30/01/2020 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir. 

  • 306b79c5-175f-42a3-b4c4-c033f48eaf82.jpg
  • 2c58accd-036f-424a-bc3b-ee023488e8f4.jpg
  • ff6a08d3-274d-49b1-b9a1-d203a1d340f2.jpg
  • c557a71b-142c-4439-abfe-4784492cc2bb.jpg
  • 6dcd86df-b5d2-4f95-b812-77f240e445a8.jpg