KORONAVİRÜS (COVID-19) HASTA ZİYARETLERİ HAKKINDA
14 Mart 2020

Sayı   : 64706799

Konu : Hasta Ziyaretleri Hakkında

 

 

                                                                 ………………….VALİLİĞİNE

                                                   

          Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle
hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Yurt genelinde de alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik;

     1-Hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin mart-nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması,

     2-Mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin 

        ziyaretine izin verilmesi,

     3-Yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması,

     4-Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanması,

Yukarıdaki önerilerin ilinizde bulunan tüm sağlık kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda

 

              Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                 e-imzalıdır.

                                                                                                                     Prof. Dr. Ahmet TEKİN

                                                                                                                                   Bakan a.

                                                                                                                               Genel Müdür