2020 TEMEL VE HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVI HAKKINDA
12 Ağustos 2020

      Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda görevli aşağıda listede isimleri bildirilen personellerin USES üzerinden tamamlamış oldukları (16.07.2020 tarihli listeye göre) Temel ve Hazırlayıcı Eğitim sonucu, 24/08/2020 tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında Müdürlüğümüz Ek Hizmet Binasında Temel Eğitim Sınavı, 24/08/2020 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasında ise Hazırlayıcı Eğitim Sınavı yapılacaktır. "Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Sınavları" için örnek örnek soru havuzu yayınlanmıştır.


2020 TEMEL ve HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVI KATILIM LİSTESİ

2020 TEMEL VE HAZIRLAYICI EĞİTİM SINAVI ÖRNEK SORULAR