AİLE HEKİMLERİNİN DİKKATİNE! GRUPLANDIRILMIŞ AHB DENETİMLERİ
28 Eylül 2020

     Müdürlüğümüz İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Ekibi tarafından 2020 yılı ikinci 6(altı) aylık dönem için Gruplandırılmış Aile Hekimliği Birimi denetimleri yapılacaktır.2020 Yılı Ekim ayı denetim planı incelenerek denetim gününde istenilen evrakların hazır bulundurulması, poliklinik hizmetlerinin aksamaması için yönetici hekim tarafından gerekli tedbirlerin alınması, gezici/yerinde sağlık hizmeti veren birimlerin TSM veya İlçe Sağlık sorumlu hekimine ve ilgili muhtarlıklara bilgi verilerek bu hizmeti ertelenmesi, personelin yıllık izinlerini denetim tarihlerini dikkate alarak kullanması, izinli veya raporlu personelin denetimde gerekli olan bilgi, belge ve malzemeleri yerine bakacak personele devretmesi gerekmektedir.


                                                                                                                                                                                                                                                                  ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Aile Hekimliği Birimi
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tel:0 372 253 46 07 / 1590-1591


Gruplandırılmış Aile_Ustyazi.pdf

Denetim Formu

Denetimlerde hazır bulundurulması gerekenler grup