2021 YILI UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARLARI
19 Ocak 2022

01 nolu 17.01.2020 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
02 nolu 18.01.2020 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
03 nolu 19.01.2020 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
04 nolu 28.01.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
05 nolu ve 03.02.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
06 nolu ve 04.02.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
07 nolu ve 08.02.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
08 nolu ve 13.02.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
09 nolu ve 15.02.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
10 nolu ve 17.02.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
11 nolu ve 24.02.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf.pdf
12 nolu ve 25.02.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf.pdf
13 nolu ve 02.03.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
14 nolu ve 03.03.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
15 nolu ve 05.03.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
16 nolu ve 09.03.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
30.03.2021 tarih ve 17 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
18 nolu ve 08.04.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
19 nolu ve 12.04.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
20 nolu ve 14.04.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
21 nolu ve 19.04.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
22 nolu ve 20.04.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
23 nolu ve 22.04.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
24 nolu ve 26.04.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
25 nolu ve 28.04.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
26 nolu ve 29.04.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
27 nolu ve 30.04.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
28 nolu ve 03.05.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
29 nolu ve 04.05.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
30 nolu ve 05.05.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
31 nolu ve 16.05.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
32 nolu ve 01.06.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
33 nolu ve 02.06.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
34 nolu ve 03.06.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
35 nolu ve 07.06.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
36 nolu ve 11.06.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
37 nolu ve 17.06.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
38 nolu ve 23.06.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
39 nolu ve 28.06.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
40 nolu ve 29.06.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
41 nolu ve 12.07.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
42 nolu ve 14.07.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
43 nolu ve 02.08.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
44 nolu ve 05.08.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
45 nolu ve 01.09.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
46 nolu ve 03.09.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
47 nolu ve 15.09.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
48 nolu ve 27.10.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
49 nolu ve 28.10.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
50 nolu ve 21.12.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
51 nolu ve 22.12.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf
52 nolu ve 23.12.2021 tarihli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı.pdf