SÜDGE BAŞVURULARININ ALINMASI
10 Mart 2021

   
Kontenjan dolduğundan başvurular alınamamaktadır.


  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesinin 4785 sayılı kanunla değişik 5.fıkrasına dayanılarak Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve 14.09.2004 tarih ve 25583 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Programı Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmektedir.

Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi, Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi tarafından yürütülmektedir.

 

  • Eğitim başlama tarihi, başvuruları kabul edilen kursiyerlere geri dönüş yapılarak bildirilecektir.

 

  • NOT: Başvuru sırasına göre kontenjan dahilinde kursiyer kabul edileceğinden kayıt için gerekli evraklar sadece başvurusu kabul edilenlerden istenilecektir.

 

  • NOT:  Kursiyer kontenjanı 44 kişi (3 Grup) ile sınırlı olup Başvurular Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü https://zonguldakism.saglik.gov.tr/ resmi internet sitesi üzerinden alınacaktır. Başvuru sırasına göre kontenjan dahilinde kursiyer kabul edilecektir. Yedek kontenjan oluşturulmayacak olup yedek listesi kabul edilmeyecektir. Başvurusu kabul edilen kişilerde HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Eğitim ücretini ödemeyenler eğitime kabul edilmeyecektir.

 

       -      Kayıt için gerekli evraklar:
               
                -Dilekçe

               -6 adet Fotoğraf

               -Jandarma ya da Emniyet Müdürlüğünden alınacak yazı

               -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi               

               -Eğitim ücreti 2021 yılı için 2.100,00 TL

HALKBANK

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Hesabı

IBAN: TR 91 0001 2009 8060 0005 0002 21