overlay

LEJYONER HASTALIĞI KONTROL PROGRAMI KONAKLAMA BİRİMİ SORUMLU PERSONELİ EĞİTİMİ BAŞVURUSU

LEJYONER HASTALIĞI KONTROL PROGRAMI

KONAKLAMA BİRİMİ SORUMLU PERSONELİ EĞİTİMİ BAŞVURUSU

 

13.05.2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı’nın Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin;

 

Sorumlu personel

MADDE 7 – (1) Konaklama birimlerinde, Müdürlüklerce legionella konusunda yapılacak en az 8 saatlik eğitimi almış en az lise mezunu bir personel bulundurulur. Bu personel, ilgili konaklama biriminde lejyoner hastalığından korunma amaçlı alınacak önlemler ve koruyucu uygulamaların tümünden sorumludur. Bu sorumluluk konaklama birimi sahibinin ya da işletmecisinin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Konaklama biriminde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasından sorumlu kişi ile birlikte konaklama biriminin risk değerlendirmesini yapmakla sorumludur.

(2) Yataklı sağlık kurumlarında bu görev hastane teknik servisi ve hastane yönetiminin aktif katılımı ile enfeksiyon kontrol komiteleri tarafından yürütülür.

         (3) Konu ile ilgili görevlendirilen sorumlu personelin isimleri Müdürlüğe bildirilir.”

 

         Şeklinde belirtilen sorumluluk gereği Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca “Lejyoner Sorumlu Personel Eğitimi” düzenlenecektir. Eğitime konaklama tesislerinde çalışan en az lise mezunu kişiler katılabileceklerdir

Başvurular Online olarak alınacaktır.


Başvuru formu için tıklayınız.

 

Eğitim Tarihi: 30.03.2021 09:00-18:00

 

ÖDEME BİLGİLERİ

Halk Bankası

Hesap Adı: ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

IBAN No: TR91 0001 2009 8060 0005 0002 21

Katılım Ücreti: 196 TL

(Ödeme işlemi banka şubesinden yapılacak olup, dekontun açıklama kısmına; eğitime katılacak kişinin ad- soyadı ve “Lejyoner Sorumlu Personel Eğitimi Katılım Ücreti” yazılacaktır.)

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN: 

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Çevre Sağlığı Birimi

İletişim: 0372 222 01 52 Dahili:1590