Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitimi
26 Mayıs 2021

     Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi Başkanlığının 21/05/2021 tarih ve 321 sayılı yazılarında; yoğun bakım uzmanlığı bulunmayan hekimler için uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından alanında uzman hekimlerin katkısıyla 30 dersten oluşan Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitim Modülü hazırlanmıştır. Bahse konu eğitimler ÇKYS’ de kayıtlı olan ve kamu, özel ve üniversitede çalışan tüm hekimlere tanımlanmış olup, Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) uses.saglik.gov.tr adresinden kayıt yaptırarak ücretsiz olarak eğitimi alma imkanı tanınmıştır.