KÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
11 Ağustos 2021

Programa öncelikli olarak stomaterapi ünitesi ve yara bakım üniteleri, genel cerrahi, üroloji, ortopedi, pediatrik cerrahisi, gastroenteroloji cerrahi, plastik cerrahi, nöroloji, fizik tedavi servisi, yoğun bakım üniteleri, ve evde bakım birimlerinde çalışmakta olan  en az lisans mezunu;

a.Hemşire

b.Hemşire yetkisi almış   ebeler

c.Sağlık Memurları (Toplum sağlığı )

 

Eğitim başvuru Tarihleri: 13.08.2021 – 20. 08. 2021

Kurs Tarihi:20.09.2021 – 01.11.2021

 

Başvuru İçin Gereken Evraklar

- Başvuru formu (Başhekim ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürüne onaylatılmış olmalı)

- Lisans mezuniyet Belgesi (hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu) fotokopisi (aslı gibidir)

- Yukarıda belirtilen birimlerde çalıştığına dair kurum yazısı

- Ebe ise, hemşire yetki belgesi

- Kimlik fotokopisi (aslı gibidir)

 

Program Sorumlusu:

Hemşire Fatma SUAKAN

Telefon:0(232) 244 44 44     Dahili:2745

E-posta: fatma.suakan@saglik.gov.tr