İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
11 Ağustos 2021

Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 20.09.2021- 02.11.2021 tarihleri arasında "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları  02.08.2021 - 13.08.2021 tarihleri arasında yapılacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır. 
Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir. Söz konusu sertifikalı eğitim programının duyurusunun ilinizde bulunan sağlık tesislerine yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.


Program Sorumlusu: Hatice Özge EGE
Tel No: 0212 459 63 59
E-posta: egitim@istanbuleah.gov.tr