Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 7.Dönem Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
13 Ağustos 2021

Müdürlüğümüze  bağlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi tarafından 20.09.2021 - 19.10.2021 tarihleri arasında 7. Dönem Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı  düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 16 Ağustos- 28 Ağustos 2021 tarihleri arasında olup,  program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır.
Söz konusu sertifikalı eğitim programına ameliyathanede en az 2(iki) yıl çalışan hemşire, ebe (hemşire yetkili) ve sağlık memuru (toplum sağlığı) katılabilecektir. Başvuru yapmak isteyen katılımcılar EKİP (https://ekip.saglik.gov.tr) uygulamasına e-devlet şifresi ile giriş yaparak burada bulunan başvuru formunu kullanarak Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine başvuru yapabilirler. Kurs programının ilgililere  duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Program Sorumlusu   : Meral AKAGÜNDÜZ
E - Posta   : meral.akagunduz@saglik.gov.tr
Telofon No/Adres: 0 286 217 10 98 Dahili:1212 
Hamidiye Mah. Rauf Denktaş Sok No:17 Kepez/ÇANAKKALE