Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
13 Ağustos 2021

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 15.06.2021 tarih ve E.83913885-799- 1010 sayılı onayı ile hastanemize verilmiş olan “Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim
Programı Uygulama Yetkisi” kapsamında; 20 Eylül-22 Ekim 2021 tarih aralığında Hastanemizde “Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” düzenlenecek olup, programın başvuru tarih aralığı 16 Ağustos-3 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir. Programa Çocuk Yoğun Bakım’ da çalışan veya çalıştırılması planlanan (Çocuk Yoğun Bakım’da çalışacağını belgelemesi kaydıyla) hemşire, hemşire yetkisi almış ebe ve sağlık memurları (toplum sağlığı) başvurabilecektir. Programa Özel Hastaneler ve Vakıf Hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde 6.528 TL eğitim ücreti ve kursiyerin eğitim programını başarı ile tamamlaması halinde 239,00 TL sertifika bedelinin Hastanemizin aşağıda belirtilen hesabına yatırılması gerekmektedir. (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ nün 31.01.2019 tarih ve 86642992-799-E.381 sayılı Makam Onayında uygun görülen program ücretidir). Söz konusu eğitim programının ilgili personele duyurulması konusunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Eğitim ücreti yatırılacak:
Hesap sahibi: Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Hesap no: TR90 0001 0001 1740 0130 7660 48
Vergi no: 3800500370

Başvuru Belgeleri:
1) ekip.saglik.gov.tr sayfasından doldurularak imzalanan başvuru formu (Onaylı)
2) Çalıştığı kurumdan alınan görev belgesi (Görev Belgesi Çocuk Yoğun Bakım’da çalıştığı süreleri
göstermelidir)
3) Ünvanıyla ilgili diploma fotokopisi ya da aslı gibidir onaylı mezuniyet belgesi
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi
5) Hemşire yetkili Ebe ise yetki belgesi veya görev yaptığı hastanenin “Hemşire yetkili Ebe” olduğunu
belirten yazısı.
Başvuru yapmak isteyen katılımcılar
https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu”
doldurup onaylatarak diğer evraklarla birlikte aşağıda yer alan mail adresine gönderebilecektir.
Başvuruda kullanılacak mail adresi: e-mail: omusluk@ogu.edu.tr
Program Sorumlusu: Özgül ERDİL
İletişim için: Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Özlem MUSLUK
Tel: 0 (222) 239 29 79 Dahili: 2227
Cep Tel: 0 (506) 235 95 25