Aile Hekimliği 2021 Yılı 4. Ek Yerleştirme Takvimi
13 Eylül 2021


Aile Hekimliği 2021 Yılı 4. Ek Yerleştirme

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 13 Eylül 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmiştir. İlimizde yeni açılmış veya herhangi bir sebeple boşalmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2021/4. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Zonguldak İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları ve tabiplerden muvafakat verilenler ile Zonguldak İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimlerikatılabileceklerdir.

Ek Yerleştirme İşleminin yapılacağı Toplantı Salonunda ek yerleştirmeye katılan hekimlerden imza alınacaktır.

2021/4. Ek Yerleştirme İşlemi;28 Eylül 2021Salı günüsaat 10:30’da,On Temmuz Mahallesi Belediye Bulvarı Acılık Caddesi No:25 İl Sağlık Müdürlüğü Ek hizmet binası toplantı salonunda İl Sağlık Müdürü Başkanlığı’ndaki Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Başvuru formu istenen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü Evrak kayıtbirimine girişi yapıldıktan sonra Aile Hekimliği Birimine elden teslim edilecektir. 

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte şahsen yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 Yürürlükteki mevzuatta ‘‘Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz.’’ hükmü yer almaktadır.

 Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır.Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.

 Aile Hekimliği 2021/4. Ek Yerleştirme İşleminde; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın 04.02.2020 tarihli ve 1293 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"  konulu 2020/1 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.  

Duyuru metninde belirtilmeyen hususlarla alakalı konularda ilgili Aile Hekimliği Mevzuatı geçerli olup; yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.


 
Müdürlük Makam Oluru.pdf
AİLE HEKİMLİĞİ 2021-4. EK YERLEŞTİRME UYGULAMA TAKVİMİ.doc
2021-4 EK YERLEŞTİRME BİLGİ TABLOSU.xlsx
Aile hekimliğine geç_yeni-hali.pdf
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI _USUL ve ESASLAR.docx
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ DİĞER KAMU VE KURUMLARDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER.docx
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER.docx