2021 YILI DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ “EŞİTSİZLİKLERİN OLDUĞU BİR DÜNYADA RUH SAĞLIĞI”
08 Ekim 2021

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun girişimi ile 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim günüDünya Ruh Sağlığı Günü” olarak kabul edilmektedir. Öncelikli hedefi ruh sağlığı konusunda kamu bilinci oluşturmak, bu süreçte ruhsal bozukluklara karşı koruyucu çalışmaların ve tedavi hizmetlerinin tanıtılmasını ön plana çıkarmak olan Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki teması “Eşitsizliklerin Olduğu Bir Dünyada Ruh Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Bu tema, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından, dünyada hala yoksulluk içinde yaşayan insan sayısının çok yüksek olması ve yaşanan bu eşitsizliğin ruh sağlığına ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki rolüne dikkat çekmek için belirlenmiştir.

2020 yılı pek çok zorluğun yanında, ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlar da dahil olmak üzere birçok ülkede ırk, cinsiyet ve etnik kökenden ötürü yaşanan eşitsizlikleri yeniden öne çıkarmıştır. Böylesi eşitsizliklerin olduğu toplumlarda ruhsal hastalığı olan birçok kişi, hakları olan ve hak ettikleri tedaviyi alamamakta, aileleri ve bakım verenleriyle birlikte damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalmaya devam etmektedir. Ruh sağlığı ile ilgili sorun yaşayan kişilerin maruz kaldıkları damgalama ve ayrımcılık yalnızca beden ve ruh sağlığını etkilemekle kalmayıp, kişilerin eğitim olanaklarını, mevcut ve gelecekteki kazançlarını, iş beklentilerini, ailelerini ve sevdiklerini de etkilemektedir. Bu eşitsizlikleri gidermek ve bu insanların yaşamın her alanına tam olarak katılabilmelerini sağlamak için hepimizin oynayacağı bir rol vardır.

COVID 19 pandemisi, eşitsizliğin sağlık sonuçları üzerindeki etkilerini daha da vurgulamıştır. Pandemi, her yaştan insanı birçok yönden etkilemiş, enfeksiyon ve hastalık yoluyla, hayatını kaybedenlerin hayatta kalan aile üyelerinin yaşadığı yas yoluyla, ekonomik etkileri yoluyla ve yalnızlaşmaya yol açabilecek fiziksel mesafe nedeniyle etkilemeye de devam edecektir.

Acilen harekete geçmemiz gerekiyor.

2021 yılı Dünya Ruh Sağlığı Günü 'Eşitsizliklerin Olduğu Bir Dünyada Ruh Sağlığı' temasıyla, yerel ve ulusal olarak ruh sağlığında eşitsizlikleri sürmesine neden olan konulara odaklanılmasını ve bu nedenlerle mücadele edilebilmesini amaçlamaktadır. Yerelde eşitsizlikle mücadelede aktif rol oynamaları için sivil toplumun gücünü desteklemek önemlidir. Araştırmacıların ve uzmanların, ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler ve bunların nasıl önlenebileceği konusunda pratik önerileri de dahil olmak üzere bilgi ve bulgularını paylaşması ve her anlamda işbirliği yapılması sahaya katkı sağlayacaktır.

2021 yılı Dünya Ruh Sağlığı Günü kampanyası; insanların iyi bir ruh sağlığına sahip olmalarını sağlamak, eşitsizliğin nasıl ele alınabileceğini vurgulamak ve bir araya gelip birlikte hareket etmek için bir fırsat sunmaktadır.Ruh sağlığı ve ruh sağlığı hizmetleri herkes için, her zaman, her yerde bir insan hakkıdır.


Birliktelik hareketine siz de ortak olun,

                                                                                                      herkes için daha iyi bir yaşamın savunucusu olun.


Psikososyal Destek Sistemleri Kullanım Rehberi.pdf
İntiharın İşaretlerini Biliyor Musunuz.docx
Gençler ve Ruh Sağlığı.pdf
Ergenlik.pdf
İntihar Hakkındaki Gerçekler.pdf
Teknolojinin ve İnternetin Etkin Kullanımı.pdf
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi.jpg

Kdz. Ereğli Sağlıklı Hayat Merkezi.png