OMÜSEM İstatistik Eğitimleri(Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
26 Kasım 2021