Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri ve Eğitim Aile Hekimliği Birimleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
27 Kasım 2021

         26.11.2021 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığında,  Dekan Yrd. Prof. Dr. Bekir Hakan BAKKAL , Dekan Yrd. Prof. Dr. Hande AYDEMİR, Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU, Prof. Dr. M. Ali KURÇER, Prof Dr. Erol AKTUNÇ, Prof Dr. Nejat DEMİRCAN, Prof Dr. Ayşe Semra DEMİR AKCA, Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan AÇIKGÖZ, Fakülte Sekreteri Şener BAŞARSLAN, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ömer İnan GÜVEN, Uzman Ümit ÇAVUŞ ve Dr. Rikkat Gizem AKYOL’ un katılımlarıyla Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri ve Eğitim Aile Hekimliği Birimleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.