YEREL DÜZEY SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU OPERASYON PLANLARI TOPLANTISI YAPILDI
11 Ocak 2022

Türkiye Afet Müdahale Planı  çerçevesinde; İl Sağlık müdürlüğümüz Sağlık Hizmetler Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda hazırlanan Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planların 2022 yılı ön değerlendirmesi için  Ana Çözüm Ortakları olan  Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Personel  ve Destek Hizmetleri Başkanlığı temsilcileri ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında yapılan toplantıya Sağlık hizmetleri başkanı Dr.Bilal Cin  başkanlık yaparken; Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Şube Müdürü Uğur Ömür Alagöz, birim sekretaryası Sevim Akyel, Musa Yılmaz, Kamu Hastaneleri başkanlığı adına Uzman Nazan Avşar ,Destek Hizmetleri Başbakanlığını temsilen Uzman Kürşat Akça ve Halk Sağığı Hizmetleri Başkanlığından Uzman Ümit ÇAVUŞ katılmıştır. Yapılan toplantıda Şube müdürü Uğur ömür Alagöz sunduğu sunumla konu hakkında bilgilendirme yapmış ve İl Afet Müdahale Sistemi içinde yer alan ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları, diğer çalışma grupları ile olan ilişkileri, afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini ve afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan çalışma grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasite değerlendirilmiştir.

 

  • WhatsApp Image 2022-01-06 at 17.08.23 (2).jpeg
  • WhatsApp Image 2022-01-06 at 17.08.23 (3).jpeg