BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN SÜRECİ FORMLARI
24 Şubat 2022

Araştırma İzni Başvuruları

ZONGULDAK İlinde bulunan sağlık tesislerinde bilimsel araştırma çalışması yapmak isteyen araştırmacılar, öncelikli olarak ekte yer alan birinci veya ikinci basamak sağlık tesisi ön  izin formunu kullanarak araştırma yapılacak olan sağlık tesisinin yöneticisinden ön izin alınması gerekmektedir.

Araştırma birden fazla sağlık tesisinde yapılacak ise, her sağlık tesisinin yöneticisinden ayrı ayrı ön izin alınmalıdır.

Ön izin alınmasının ardından; ön izin formu, araştırma başvuru formu, taahhütname, etik kurul kararı, ölçek, anket örneği, gönüllü onam formu vb. dokümanlar eksiksiz doldurularak araştırmacının görev yaptığı kurumun resmi yazısı ekinde Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimine gönderilmesi gerekmektedir.

Covid-19 ile ilgili bilimsel araştırma çalışması için ayrıca Bakanlığımız  https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr  linkinden başvuru yaparak izin alınması gerekmektedir.


İletişim Bilgisi:

Tel: 0372 222 01 22(dâhili 1533,1535)

Mail Adresi: zonguldak.tibbicihaz@saglik.gov.tr

Araştırma Ön İzin Formu.docx
Araştırma İzin Taahhütnamesi.docx
Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu.docx