27/04/2022 ADAY MEMUR SINAV DUYURUSU
22 Nisan 2022

Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca, Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda görevli ve İlimiz Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünde uzmanlık eğitimi alan ekli listede isimleri bildirilen personellerin USES üzerinden tamamlamış oldukları (19.04.2022 tarihli listeye göre) Temel ve Hazırlayıcı Eğitim neticesinde, 27/04/2022 tarihinde Müdürlüğümüz Ana Binada (Ted Koleji karşısı) 10:00-12:00 saatleri arasında Temel Eğitim Sınavı, saat 14:00-16:00 saatleri arasında Hazırlayıcı Eğitim Sınavı yapılacaktır.

SINAV YÜRÜTME KOMİSYON ÜYELERİ

Mustafa Kürşad AKCA

Uzman

Komisyon Başkanı

0372 253 46 07 /1030

Derya KAYINOVA

Eğitim Koordinatörü

Gözetmen

0372 253 46 07 /1178

Hümeyra ALKAN

V.H.K.İ (S.İŞÇİ)

Gözetmen

0372 253 46 07 / 1098

Naciye DAĞLIOĞLU

Bilgisayar İşletmeni

Gözetmen

0372 253 46 07 /1177Aday Memur Temel Eğitim Örnek Soru Havuzu.pdf
Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Soru Havuzu.pdf
HAZIRLAYICI -TEMEL LİSTE.xlsx