Aile Hekimliği 2022 Yılı 4. Ek Yerleştirme Takvimi
12 Mayıs 2022

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 13 Eylül 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmiştir. İlimizde yeni açılmış veya herhangi bir sebeple boşalmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2022/4. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Zonguldak İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları ve tabiplerden muvafakat verilenler ile Zonguldak İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.

Ek Yerleştirme İşleminin yapılacağı Toplantı Salonunda ek yerleştirmeye katılan hekimlerden imza alınacaktır.

2022/4. Ek Yerleştirme İşlemi; 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 10:30’da, On Temmuz Mahallesi Belediye Bulvarı Acılık Caddesi No:25 İl Sağlık Müdürlüğü Ek hizmet binası toplantı salonunda İl Sağlık Müdürü Başkanlığı’ndaki Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Başvuru formu istenen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü Evrak kayıt birimine girişi yapıldıktan sonra Aile Hekimliği Birimine elden teslim edilecektir. 

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte şahsen yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 Yürürlükteki mevzuatta ‘‘Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz.’’ hükmü yer almaktadır.

 Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Makam oluruu.pdf
Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Uygulama Takvimi.doc
Aile Hekimliği Birimi Boş Pozisyonlar Listesi.xlsx
Aile hekimliğine geç_yeni-hali.pdf
EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ MÜRACAATLARIN KABULU VE YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI 2022.docx
İl Sağlık Müdürlüğü Disindaki Diger Kamu ve Kurumlarda Çalisan Hekimlerin Muracaatlarinda İstenecek Belgeler.docx
İl Sağlık müdürlüğüne Bağlı Kamu Kurum ve Kuruluslarinda Çalisan Hekimlerin Muracaatlarinda İstenecek Belgeler.docx