AİLE HEKİMLİĞİ 2017 YILI ARALIK AYI İZLEME DEĞERLENDİRME VE DEMETLEME PLANI
27 Mayıs 2019

Müdürlüğümüz İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Ekibi tarafından 2017 2. Dönem Gruplandırılmış AHB rutin denetimleri devam etmekte olup Aralık  ayı denetim planı ve denetim esnasında hazır bulundurulması gerekenler listesi ekte gönderilmiştir. Olası plan değişiklikleri tarafınıza e-posta yoluyla ayrıca bildirilecektir.

Denetim gününde istenilen evrakların hazır bulundurulması, poliklinik hizmetlerinin aksamaması için yönetici hekim tarafından gerekli tedbirlerin alınması, gezici/yerinde sağlık hizmeti veren birimlerin TSM sorumlu hekimine ve ilgili muhtarlıklara bilgi verilerek bu hizmeti ertelemesi, personelinin yıllık izinlerini denetim tarihlerini dikkate alarak kullanması, izinli veya raporlu personelin denetimde gerekli olan bilgi, belge ve malzemeleri yerine bakacak personele devretmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Gruplandırılmış Aile Hekimliği Birimleri İçin Olağ_Ustyazi.pdf

Denetimlerde hazır bulundurulması gerekenler.pdf

Denetim Formu.pdf