MESUL MÜDÜR SERTİFİKA GÜNCELLEME EĞİTİMİ
03 Nisan 2019

   Kurumumuz Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından, halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilere ait iş yerlerinin çalışma usûl ve esasları ile resmi kurum ve kuruluşlarınuygulama usul ve esaslarını belirlemek suretiyle halk sağlığının korunması amacıyla hazırlanan "Biyosidal Ürünlerin Kullanım  Usul ve  Esasları  Hakkında Yönetmelik"  kapsamında, 2018 tarihinin ilk çeyreğinde mesul müdür sertifikalarının geçerlilik süresi dolmuş/dolacak olan sertifika sahipleri için mesul müdür (Hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olup, Kurumdan sertifika almaya hak kazanan kişi) güncelleme eğitimi yapılması planlanmıştır.                    

    Mesul müdür sertifika güncelleme eğitimine katılmak isteyenlerin Müdürlüğümüze ivedilikle en geç 26.01.2018 tarihine kadar iletişim bilgilerinin yazılı olduğu dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.