HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI
03 Nisan 2019

HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI

 

SAĞLIK TESİSİ İSMİ

BAŞVURU TARİHİ

BAŞVURU

NUMARASI

KARAR

TARİHİ

KURUL KARAR ÖZETİ

ZONGULDAK UZUN MEHMET GÖĞÜS VE MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ

15.08.2018

56396

29.08.2018

Başvuru konusu hususlarda hasta hakları ihlali olmadığı kanaatine oybirliği ile karar verilmiştir.