BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYICI EĞİTİMİ
03 Nisan 2019

  Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 19/04/2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne "Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" verilmiştir. Bu kapsamda aynı yönetmeliğin 27. maddesi gereğince, halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik 25-26-27 Eylül 2018 tarihlerinde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü 4. kat toplantı salonunda Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılacaktır.

   Başvuru yapacakların dilekçe, en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla  onaylı diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz ve iki adet vesikalık fotoğraf ile eğitim başlama tarihinden önce Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatlarının sağlanması gerekmekte olup; eğitime katılacak kişiler eğitim ile ilgili detaylı bilgiye Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz resmi web sitesinden (http://www.samsun.saglik.gov.tr/TR,95849/quotbiyosidal-urun-uygulayici-egitimi-programi.html) ulaşabilirler.

                       

                                                                                   Selim AYDIN

                                                                         Çev. ve  Çalş. Sağ. Bir. Sor.