2021 YILI 2. DÖNEM GRUPLANDIRILMIŞ AHB DENETİMLERİ
16 Kasım 2021

Müdürlüğümüz İzleme, Değerlendirme ve Denetleme Ekibi tarafından 2021 yılı ikinci 6 (altı) aylık dönem için Gruplandırılmış Aile Hekimliği Birimi denetimleri yapılacaktır. 2021 Yılı Kasım ayı denetim planı incelenerek denetim gününde istenilen evrakların hazır bulundurulması, poliklinik hizmetlerinin aksamaması için yönetici hekim tarafından gerekli tedbirlerin alınması, gezici/yerinde sağlık hizmeti veren birimlerin TSM veya İlçe Sağlık sorumlu hekimine ve ilgili muhtarlıklara bilgi verilerek bu hizmeti ertelenmesi, personelin yıllık izinlerini denetim tarihlerini dikkate alarak kullanması, izinli veya raporlu personelin denetimde gerekli olan bilgi, belge ve malzemeleri yerine bakacak personele devretmesi gerekmektedir.2021 Yılı Gruplandırılmış AHB İçin 2. Dönem Kasım Ayı Denetim Planı.pdf

Denetim Formu

Denetimlerde hazır bulundurulması gerekenler grup